\

Mobil: 0904 335 396, Tel.: 045/532 03 84

stk ek tk
stk ek tk
Kontrola originality - STK Zvolen - stanica technickej kontroly, Lieskovská cesta 24, Zvolen

Mobil: 0904 335 396
Tel.: 045/532 03 84


OTVÁRACIE HODINY
Pondelok
07:00 - 15:30
Utorok
07:00 - 15:30
Streda
07:00 - 15:30
Štvrtok
07:00 - 15:30
Piatok
07:00 - 15:30
Sobota
Zatvorené
Nedeľa
Zatvorené

Počet prístupov od 12.8.2016:
186094

Kontrola originality

Druhy kontrol originality:

* kontrola originality základná,
* kontrola originality skrátená,
* kontrola originality administratívna,
* kontrola originality opakovaná.

Doklady potrebné na vykonanie Kontroly originality:

V prípade vozidla evidovaného v Slovenskej republike:
 • osvedčenie o evidencii vozidla – ak je dvojdielne, tak obidve časti (ak má vozidlo vydaný aj technický preukaz, tak ho treba predložiť spolu s osvedčením o evidencii),
 • občiansky preukaz.

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla:
 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),
 • osvedčenie o evidencii vozidla z krajiny pôvodu (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie v krajine kde bolo evidované (tzv. odhláška),
 • úradné preklady dokladov, okrem dokladov z ČR (osvedčenie o evidencii, technický preukaz, odhláška, faktúra alebo zmluva),
 • občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.

V prípade vozidla vyradeného z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách:
 • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení pozidla.

V prípade kontroly originality s vyrazením náhradného VIN čísla:
 • rozhodnutie o pridelení náhradného VIN čísla (vydáva Štátny dopravný úrad Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe žiadosti),
 • osvedčenie o evidencii vozidla (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 • občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.

Kontrola originality

Druhy kontrol originality:

* kontrola originality základná,
* kontrola originality skrátená,
* kontrola originality administratívna,
* kontrola originality opakovaná.

Doklady potrebné na vykonanie Kontroly originality:

V prípade vozidla evidovaného v Slovenskej republike:
 • osvedčenie o evidencii vozidla – ak je dvojdielne, tak obidve časti (ak má vozidlo vydaný aj technický preukaz, tak ho treba predložiť spolu s osvedčením o evidencii),
 • občiansky preukaz.

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla:
 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),
 • osvedčenie o evidencii vozidla z krajiny pôvodu (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie v krajine kde bolo evidované (tzv. odhláška),
 • úradné preklady dokladov, okrem dokladov z ČR (osvedčenie o evidencii, technický preukaz, odhláška, faktúra alebo zmluva),
 • občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.

V prípade vozidla vyradeného z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách:
 • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení pozidla.

V prípade kontroly originality s vyrazením náhradného VIN čísla:
 • rozhodnutie o pridelení náhradného VIN čísla (vydáva Štátny dopravný úrad Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe žiadosti),
 • osvedčenie o evidencii vozidla (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 • občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.